Arhive

Adu Europa în biblioteca ta! — Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” or. Ungheni

Duminica, 15 mai, 2016 pentru Biblioteca Publica Raionala ,,Dimitrie Cantemir” și filialele ei a fost o zi specială, aducînd toţi europenii mai aproape unii de alţii prin organizarea unei zile dedicate Europei : ,,Uniunea Europeana – istorie, activitate, valori…” Bibliotecarii, vizitatorii și membrii cenaclului Cafeneaua literară, într-o atmosferă familiară, au discutat despre aspirația Republicii Moldova […]

via Adu Europa în biblioteca ta! — Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” or. Ungheni

https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482

Adu Europa în biblioteca ta!

Duminica, 15 mai, 2016 pentru Biblioteca Publica Raionala ,,Dimitrie Cantemir” și filialele ei a fost o zi specială, aducînd toţi europenii mai aproape unii de alţii prin organizarea unei zile dedicate Europei : ,,Uniunea Europeana – istorie, activitate, valori…”

Bibliotecarii, vizitatorii și membrii cenaclului Cafeneaua literară, într-o atmosferă familiară, au discutat despre aspirația Republicii Moldova de a deveni parte din marea familie europeană, valorile europene,  drepturilor omului, necesitatea de a efectua reforme în domeniile cheie, relațiile fructuoase cu partenerii  străini, moștenirea pe care trebuie să o lăsăm tinerei generații ș.a.

 

Utilizatorii filialei nr.2 și 4 au participat la un concurs  de desen pe asfalt  «Europa în viziunea copiilor». Picii au arătat prin desen ce reprezintă pentru ei  Europa. Tot ei au explorat Europa prin basmele populare, punînd în dezbatere opinia celor mai cunoscute basme a scriitorilor europeni (Frații Grimm, Charles Perault, Carlo Collodi), unele basme fiind vizionate online. Pentru a consolida cele însușite, prin joc, micuții au călători imaginar cu trenuțul în diferite țări din Europa, caracterizînd-o.

Și la filiala nr. 1 s-a discutat despre  ,,Uniunea Europeana – istorie, activitate, valori…”, avînd ca invitat un cetățean european care a povestit despre viața și tradițiile oamenilor din Europa.

Toate aceste activități au avut contribuția de a învăța despre Europa, și de a aduce Europa în biblioteca SA!

 

https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482

Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii” — Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” or. Ungheni

Cei mai buni elevi din orașul și raionul Ungheni, care s-au remarcat in cadrul etapei locale a concursului literar ”La izvoarele înțelepciunii” au ajuns să-și testeze cunoștințele deja la etapa raională, care s-a desfășurat în incinta bibliotecii publice ”Dimitrie Cantemir”. Anul acesta elevii participanți la concurs au trebuit să se pregătească pe domeniul vieții, activității […]

via Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii” — Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” or. Ungheni

https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482

Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”

Cei mai buni elevi din orașul și raionul Ungheni, care s-au remarcat in cadrul etapei locale a concursului literar ”La izvoarele înțelepciunii” au ajuns să-și testeze cunoștințele deja la etapa raională, care s-a desfășurat în incinta bibliotecii publice ”Dimitrie Cantemir”.  Anul acesta elevii participanți la concurs au trebuit să se pregătească pe domeniul vieții, activității și creației scriitorului român Ionel Teodoreanu.

Sîntem  deja la cea de  a XXVI- a  ediție de desfăşurare a Concursului Literar La Izvoarele Înțelepciunii. Cu suportul Secției Cultură şi Turism, Direcția Educaţie,  BPR D. Cantemir organizează  etapa raională la care au participat 44 de elevi din oraşul şi raionul Ungheni.

Pentru concurs au fost propuse 2 probe: proba scrisă cu durata de 45 min, şi proba orală – răspuns la întrebare din fişă. Elevii au fost pregătiţi de bibliotecarii şcolari şi din bibliotecile publice locale şi profesorii de limbă şi literatură română. Participanţii au dat dovadă de cunoştinţe profunde la toate probele, au făcut faţă cerinţelor.

Membrii comisiei în componența:

Pîslaru Vadim, Șef interimar, Secția Cultură și Turism

Poia Veronica, metodist Direcția Educație

Mihai Nadejda, director Biblioteca Publică Raională ,,Dimitrie Cantemir”

Struc Elena, șef serviciu Biblioteca Publică Raională ,,Dimitrie Cantemir”

Baroncea Eugenia, șef serviciu Biblioteca Publică Raională ,,Dimitrie Cantemir”

Potlog Svetlana, șef oficiu Biblioteca Publică Raională ,,Dimitrie Cantemir”

au decis să acorde:

Locul I

 • Beşliu Alexandra, LT „V. Alecsandri” Ungheni

Locul II

 • Vatavu Otilia, LT „V. Alecsandri” Ungheni
 • Mihailov Doina, LT „G. Asachi”, Ungheni

Locul III

 • Dragan Valentina, LT „G. Asachi”, Ungheni
 • Stratulat Rodica, s. Cetireni

 

Conform punctajului acumulat 7 elevi cu o bună pregătire au primit mențiuni

 • Ţîcu Doina, Rădenii Vechi
 • Oboroc Alexei, s. Chirileni
 • Casian Larisa, s. Pîrliţa
 • Dumitraş Marina, s. Cetireni
 • Toma Maria, s. Măcăreşti
 • Guca Alina, s. Măcăreşti
 • Todiriţă Alina, s. Măcăreşti

 

Participanţii au fost premiaţi cu diplome, menţiuni, certificate de participare şi premii băneşti.

 

https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482

https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482

https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482

MĂRŢIŞOR, DAR DIN SUFLET STRĂMOŞESC

Biblioteca Publica Raională „Dimitrie Cantemir” lansează proiectul educațional MĂRŢIŞOR, DAR DIN SUFLET STRĂMOŞESC.

Scopul proiectului este de a transmite şi păstra tradiţia românească legată de semnificaţia mărţişorului, în rândul utilizatorilor.

Utilizatorii bibliotecii vor avea parte la sfîrşitul lunii februarie de o provocare: pregătirea și confecționarea  de mărțișoare pentru a fi  oferite în dar de 1 martie partenerilor. La inițiativa șefilor de filiale se vor organiza ateliere de lucru și timp de o săptămână, în funcție de înclinațiile artistice, utilizatorii vor confecționa mărțișoare, care vor fi dăruite la 1 martie 2016, instituțiilor partenere.

Afis-MM-copy - Copie - Copie

Cea mai reusita lucrare biobibliografica dedicata Anului Dumitru Matcovschi

Joi, 6 noiembrie 2014, în cadrul Târgului ideilor de succes, au fost anunțate rezultatele concursului raional Cea mai reușită lucrare biobibliografica dedicata Anului Dumitru Matcovschi.

Anul 2014 a fost desemnat anul Dumitru Matcovschi. Biblioteca D. Cantemir și-a întocmit un program de activități bine determinat, în scopul cunoașterii și promovării operei și activității scriitorului. Activitățile au fost desemnate atât pentru utilizatori cât și pentru bibliotecari.

Serviciul informativ bibliografic a inițiat concursul Cea mai reușită lucrare biobibliografica dedicata Anului Dumitru Matcovschi. Scopul concursului a fost studierea si familiarizarea mai aprofundată de către  bibliotecarii despre viața, activitatea și opera scriitorului D. Matcovschi.  La 1 februarie in cadrul seminarului de instruire profesionala a fost anunțat regulamentul de desfășurare a concursului.

La concurs au participat și si-au prezentat lucrările 8 biblioteci comunale : Frăsinești, Alexeevca, Bușila, Sculeni, Gherman, Rezina, Drujba si Todirești.

În urma evaluării lucrărilor comisia în componența:

 • Elena Struc – șef serviciu informativ bibliografic
 • Aliona Manciu – șef serviciu AMS
 • Liusea Cozac – bibliograf
 • Vadim Pîslaru – specialist principal

au decis a se acorda:

Premiul I (în valoare de 200 lei) – Iulia Iachimovschi, s. Frăsînești

Premiul II (în valoare de 150 lei) – Vera Eloi, s. Alexeevca

Premiul III (în valoare de 100 lei) – Valentina Dîrzu, s. Bușila

Mențiuni:

Elena Viscun, s. Sculeni; Lilia Dubăsari, s. Gherman; Nina Moisei, s. Rezina; Elena Cebotaru, s. Drujba;  Lilia Croitoru, s. Todirești.

Alăturat de premiile bănești și diplome, fiecare participantă  a primit și un set de cărți ale scriitorului, romancierului, publicistului, clasicului unghenean Dumitru C. Moruzi.

Sincere mulțumiri colegilor cu inițiativă și cu dorință de a se perfecționa și a se afirma în domeniul lucrului bibliografic. Bibliografia data este o experiență pentru dvoastră, dar  și o sursă pentru beneficiarii instituției.

Ghidul bibliografic PĂMÂNTENII NOȘTRI

???????????????????????????????Joi, 6 noiembrie Biblioteca Dimitrie Cantemir  și-a prezentat cea mai mare istorie de succes Lansarea ghidului bibliografic Pământenii noștri, personalități unghenene, ed. a 2-a. Ghidul are o destinație largă, fiind util elevilor, studenților, cadrelor didactice, bibliotecarelor și altor categorii de beneficiari. Prima ediție a ghidului Pămîntenii noștri a apărut la a 60 – a aniversare de la fondarea BPR D. Cantemir și a inclus 29 personalități. Prezenta ediție  conține bibliografie a 72 personalități marcante unghenene, care au intrat în memoria culturii naționale și universale, realizând și continuând să realizeze un aport pe măsură  la potențialul spiritual al acestui popor și nu numai.

Autorul și redactorul ghidului Elena Struc, șef serviciu informativ bibliografic a menționat că: Ungheniul a dat țării personalități marcante în diferite domenii care au contribuit esențial la formarea și afirmarea spațiului spiritual național, dar prin acest ghid vom contribui la valorificarea și popularizarea patrimoniului informațional pe care îl deține BPR. D. Cantemir…

La lansarea ghidului au fost prezenți și caricaturistul Victor Grudu personalitate ungheneană care este inclus în ghid. Dînsul a obținut 10 premii internaționale în Polonia, Japonia, China, Coreea, România.

Oaspeți de onoare la evenimentul dat au fost: Ali Narcin – scriitorul, eminescologul, publicistul, Turcia;  Elena Dabija – director al Centrului Academic International Eminescu, Chisinau; Alexe Rău – director BN; Raisa Melnic – Șef Departament Activități Culturale; Petru Langa – vicepreședinte r. Ungheni, Tatiana Darii – director BPR „ÎPS Antonie Plămădeală”  Hincesti; Cotorobai Valentina – șefa Secției Cultură Hîncești.

În cadrul discuțiilor și cuvintelor frumoase transmise de cei prezenți s-au mai descoperit și alte personalități care urmează să fie incluse în următorul număr al ghidului Pămîntenii noștri.

Alexe Rău, doctor în filosofie, director general al BN, care a scris Prefața ghidului, a menționat că …a face o bibliografie, un ghid bibliografic al personalităților locale, presupune o pregătire specială nu doar din punct de vedere al meseriei de bibliotecar, de bibliograf, ci și o anume vocație interioară generată de dragostea față de pământ, față de baștină și de oamenii ei. Elena Struc excelează amândouă aceste capitole.

Sincere mulțumiri aduce echipa BPR D. Cantemir colegii Elena Struc pentru munca și efortul depus în alcătuirea, culegerea și redactarea ghidului. Dar după cum spune Alexe Rău, fie ca acest ghid să fie un început de bun augur al unui proiect cu bătălie lungă în cadrul ștafetei generaților unghenene.

Cei prezenți la eveniment au primit în dar un exemplar al ghidului.

IMG_2678IMG_2666IMG_2662